BUG注册得9位qq号

感谢隔壁老王QQ 2435735972的投稿!

据投稿者所说,是有99%的几率的,具体大家自己试下

申请的QQ

                    ↑
照这个资料注册百分之九十的几率有9位数qq号!注意看时间!!!!!
密码随便填,,反正我填的 123456zz  不信上面的小号登录试试?
资料
无独有偶  在截屏之前  我就 发现了。。。注意时间哦!
                                ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
注册的QQ
赞 (0)

评论 0